DISPOZITIVE BIOCIDE PENTRU DEZINFECȚIA AERULUI, STERIL AIRE