DISPOZITIVE BIOCIDE PENTRU DEZINFECȚIA SUPRAFEȚELOR, STERIL AIRE